Pustynnienie Ziemi – już się zaczęło i będzie coraz większe

Interpretacja autorska

Pustynnienie świata dziś

Świat w przyszłości będzie bardziej pustynnieć niż zazieleniać się. Już dziś najbardziej narażonymi na pustynnienie rejonami świata są Azja Środkowa, Chiny, Australia, Afryka Środkowa, zwłaszcza Sahel. A w przyszłości nawet Amazonia I Europa Południowa (pod warunkiem, że te części świata ulegną całkowicie dzisiejszemu stepowieniu, a wszystko na to wskazuje, że tak). To, że ekosystemy tracą swój stopień wilgotności możemy tylko zawdzięczać naszemu gatunkowi ludzkiemu. Zarówno wyręby i wypalanie ogromnych połaci lasów, jak i spalanie paliw kopalnych przyczynia się intensywnie do wzrostu temperatury w wielu regionach świata podatnych na osuszanie. Continue reading “Pustynnienie Ziemi – już się zaczęło i będzie coraz większe”