Przed nami Szczyt Klimatyczny w Bonn

Przed nami Szczyt Klimatyczny w Bonn, do którego Polska nie jest jak widać przygotowana. Ignoruje ustalenia ponad 190 krajów, które wyraźnie podkreślają, że dekarbonizacja gospodarek poszczególnych państw dotyczy w pierwszej kolejności zwiększonej redukcji i w końcu wyzerowania emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych i nie dopuszczenia do tego aby temperatura średnia powierzchni Ziemi przekroczyła 2 stopnie Celsjusza (Glen Peters i in., 2013).
Mamy przy tym ograniczony limit spalenia paliw kopalnych, który według ustaleń delegatów rządów świata wynosi 1000 GtC (gigaton węgla) (Katarzyna Tokarska i in., 2016). Są wyniki badań z Niemiec, że może być nawet jest to 760 GtC, które możemy spalić tylko w ciągu 18 lat i 2 miesięcy. A potem to już nas czeka katastrofa klimatyczna. Przekroczenie 2 stopni Celsjusza.

Continue reading “Przed nami Szczyt Klimatyczny w Bonn”

Co zostanie ustalone w Marakeszu?

Jeśli od 2011 r. będziemy mieli thriller wzrostu globalnej temperatury do co najmniej 2030 r., to scenariusz zagłady może już się wydarzyć za pół wieku. Czy wyginie 50 czy 80 czy 99 % ludności na Ziemi są to na razie czyste spekulacje. Wszystko też zależy od momentu ratyfikowania Porozumienia Paryskiego w Nowym Jorku, w kwietniu 2016 r., czy będzie kontynuowana droga dekarbonizacji gospodarek świata, a przynajmniej bardzo znaczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, czy nie. Jeśli tak, to możemy spodziewać się co najmniej odejścia od najgorszego scenariusza emisji antropogenicznych jakim jest business-as-usual, czyli RCP 8.5 (8.5 W/m2) do końca wieku. Możliwe, że i scenariusz RCP 6.0 także będzie sukcesywnie wprowadzany. Continue reading “Co zostanie ustalone w Marakeszu?”