Reprezentatywne ścieżki koncentracji gazów cieplarnianych

O ile świat się ociepli za 10 lat? Za 30? Za 50? Za 80? Wszystko zależy od tego jaki scenariusz emisji gazów cieplarnianych obierzemy jako cywilizacja. IPCC w ostatnim V Raporcie z 2013 r. ustalił takie cztery scenariusze emisji – RCP (Representative Concentration Pathways), czyli po polsku Reprezentatywne ścieżki
koncentracji – wymuszenia radiacyjne:

RCP2.6 (2.6 W/m2)
RCP4.5 (4.5 W/m2)
RCP6.0 (6.0 W/m2)
RCP8.5 (8.5 W/m2)

Obecnie jesteśmy gdzieś pomiędzy 4.5 a 6.0, a może już pomiędzy 6.0 a 8.5 W/m2. Ostatni scenariusz jest nazywany również business as usual (biznes jak zwykle), w którym nie ma żadnych działań mitygacyjnych aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych (GHG) do atmosfery i do oceanów.

Za 3 lata ukaże się nowy VI Raport IPCC i dowiemy się więcej na temat powyżej opisanych scenariuszy emisji GHG. Możliwe, że dojdą nowe scenariusze emisji, gdy będziemy lepiej rozumieć budżet węglowy jaki możemy wyemitować tak aby nie przekroczyć najbliższego progu krytycznego temperatury globalnej – 1,5 stopnia
Celsjusza.

Rys. Stężenia ekwiwalentu CO2 w atmosferze wszystkich czynników wymuszających (w częściach na milion objętościowo (ppmv)) zgodnie z czterema RCP stosowanymi w piątym raporcie oceny IPCC do prognozowania.

Świat się ogrzewa systematycznie. Jednak musimy zrobić wszystko by nie osiągnąć RCP8.5 i nie pozwolić na to by próg 1,5 stopnia Celsjusza był coraz bliżej. Póki co średnia temperatura powierzchni Ziemi nad lądami i oceanami oscyluje około 1 stopnia Celsjusza przy prawdopodobnym scenariuszu emisji RCP4.5 a RCP6.0. Jednak gdy gospodarki świata znacznie zwiększą emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych do atmosfery, czyli krótko mówiąc gdy wzrosną ich koncentracje w niej, to będzie miało wpływ na zwiększenie się natężenia promieniowania podczerwonego, a więc na 1 metrze kwadratowym powierzchni
będzie w promieniowaniu zwrotnym atmosfery więcej padać ciepła pochodzącego z promieniowania w zakresie podczerwieni. To znaczy będzie większe wymuszenie radiacyjne.

RcP8.5 oznacza szybszy wzrost temperatury globalnej. I próg 1,5 stopnia Celsjusza względem okresu preindustrialnego z pewnością osiągniemy wtedy już na początku lat 30 naszego wieku. Naszym zadaniem powinno być niedopuszczenie do tak znaczącego natężenia promieniowania podczerwonego i robienie wszystko aby
osiągnąć pułap 4.5 W/m2. A później 2.6 W/m2. Niestety ludzkość nie za bardzo dąży do tego. Oscylujemy obecnie około 6.0 W/m2 a 8.5 W/m2 i globalne emisje z roku na rok nie spadają, ale rosną, pomimo tego, że duży wkład włożono w rozwój energetyki bezemisyjnej.

https://en.wikipedia.org/wiki/Representative_Concentration_Pathway

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *