NAO (Oscylacja Północnoatlantycka) latem i zimą

Fazy
 
NAO ma duże znaczenie w terminologii meteorologicznej. Jest to przejście pomiędzy dwoma fazami (dodatnią i ujemną) wyróżniającymi się wielkością ciśnień atmosferycznych.
 
Dla fazy dodatniej (pozytywnej) indeks jest większy od zera (NAO > 0). Ciśnienie w Wyżu Azorskim jest wyższe, a w Niżu Islandzkim jest niższe od średniej wieloletniej.
 
Dla fazy ujemnej (negatywnej) indeks jest mniejszy od zera (NAO < 0). Ciśnienie w Wyżu Azorskim jest niższe, a w Niżu Islandzkim jest wyższe od średniej wieloletniej.

NAO – pory roku
 
Dla fazy dodatniej (pozytywnej) między Wyżem Azorskim a Niżem Islandzkim jest największa różnica ciśnień.
 
Dla fazy ujemnej (negatywnej) między Wyżem Azorskim a Niżem Islandzkim jest najmniejsza różnica ciśnień.

 

Rys. Oscylacja północnoatlantycka (NAO) to przejścia między dwoma fazami:

dodatnią (pozytywną, NAO+, indeks NAO > 0):

– ciśnienie w wyżu wyższe, a w niżu – niższe od średniej wieloletniej,

ujemną (negatywną, NAO-, indeks NAO < 0):

– ciśnienie w wyżu niższe, a w niżu – wyższe od średniej wieloletniej
 
Lato – Faza dodatnia NAO
 
Ulewy
 
Najczęściej ulewy podczas fazy dodatniej Oscylacji Północnoatlantyckiej podczas ulew przewidywane są na wschodnich wybrzeża Labradoru i we wschodniej połowie USA z Florydą. Również występuje na Islandii i na Wyspach Owczych. A także w cyplu środkowo-wschodniej Grenlandii oraz w północnej części Europy i na zachodniej Syberii.
 
Upały
 
Z kolei upały w trakcie fazy dodatniej NAO mają miejsce na południu Europy, w północno-zachodniej Turcji oraz nad Morzem Śródziemnym nad wybrzeżami Afryki. Również występują w zachodniej części Grenlandii i na północno-wschodnim cyplu Półwyspu Labrador i daleko na północy Kanady na wyspie Ziemia Baffina.
 
Lato – Faza ujemna NAO
 
Ulewy
 
Natomiast ulewy podczas fazy ujemnej NAO rozciągają się na południu Europy, w północno-zachodniej Turcji oraz w śródziemnomorskiej części afrykańskich wybrzeży. Ponadto bardzo częste są w zachodniej Grenlandii, a także na wschodnim cyplu północnego Labradoru i na Ziemi Baffina.
 
Upały
 
Upały w trakcie fazy ujemnej NAO zdarzają się głównie na wybrzeżach Labradoru i we wschodniej połowie USA wraz z Florydą. Także najczęstsze są na Islandii, Wyspach Owczych oraz w północnej części Europy i na zachodzie Syberii.
 
Zima – Faza dodatnia NAO
 
Ciepłe i wilgotne zimy podczas fazy ujemnej NAO najczęściej zdarzają się w północnej części Europy. Natomiast zimne i suche w jej południowej części.
 
Zima – Faza ujemna NAO
 
Z kolei zimne i suche zimy w trakcie fazy ujemnej NAO mają miejsce w północnej części Europy, a ciepłe i wilgotne w jej południowej części.
 

2 thoughts on “NAO (Oscylacja Północnoatlantycka) latem i zimą”

  1. Przy tak ogólnym opisie NAO rodzą się pytania: czy nie ma zim zim ciepłych i suchych lub zimnych i wilgotnych? I drugie: gdzie przebiega granica pomiędzy południową i północną Europą?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *