Dlaczego dla prezentacji koncentracji dwutlenku węgla na wykresie, na osi Y nie zamieszczamy 0 ppm

Jeden z grupowiczów Antropogenicznych Zmian Klimatu i Środowiska Naturalnego zakwestionował wykres podany w renomowanej instytucji badawczej Scripps Institution of Oceanography w którym został sporządzony wykres w zakresie czasu cykli glacjalno-interglacjalnych do 800 tysięcy lat na podstawie wydobytego w 1996 r. na Antarktydzie Wschodniej, w miejscu Dome C, rdzenia lodowego, w międzynarodowym europejskim projekcie EPICA.
Otóż. Na wykresie, na osi X wiadomo, że jest przedział czasowy wspomnianych 800 tysięcy lat, czyli tyle ile wynosił rdzeń lodowy. Z kolei, na osi Y jest podana koncentracja dwutlenku węgla podana w plejstocenie ostatnich ok. 800 tys. lat oraz naszego holocenu trwającego zaledwie 11,7 tys. lat.

——
Rys. Wykres przedstawiający koncentrację dwutlenku węgla w ciągu ostatnich 800 tysięcy lat na podstawie rdzenia lodowatego w projekcie EPICA z 1996 r.
—–
W czym problem. Grupowicz pyta się czemu nie ma zaznaczonego 0 ppm na osi Y. Dlatego nie ma, bo nigdy nie było w całym plejstocenie, trwającym od 2,58 mln lat do 11,7 tys. lat, stężenia CO2 niższego od 150 ppm. Nie było nawet stężenia CO2 poniżej 150 ppm w całym eonie fanerozoiku trwającym od 542 mln lat do dziś. Ale mogło być ostatnio w okresie geologicznym kriogen pod koniec eonu proterozoik ok. 800 mln lat temu, gdy Ziemia była skuta lodem prawie pod równik. Mieliśmy wtedy do czynienia z tak zwaną Ziemią-Śnieżką opisaną też dokładniej w książce “Nauka o klimacie”.
—–
Rys.2. Wykres przedstawiący tzw. krzywą Keelinga, czyli wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, od 1958 r, czyli początku pomiarów instrumentalnych za pomocą spektroskopii masowej przeprowadzanych do dziś
——-
Tak więc, dlatego na wielu wykresach, nawet w skali geologicznego fanerozoiku, nie zamieszcza się 0 ppm, tylko umownie od 150 ppm wzwyż. W skali geologicznego fanerozoiku nawet do 8000 ppm.
Dlatego nonsensowne byłoby zamieszczanie 0 ppm na wykresie, skoro w naszej krótszej historii geologicznej od 800 tys. lat czy nawet w całym fanerozoiku trwającym od 542 mln lat do dziś, nigdy koncentracja CO2 nie była niższa od 150 ppm, a może nawet od 180 ppm.
Tak samo na wykresie Krzywej Keelinga nie zamieszcza się nawet stężenia 280 ppm, które było w czasach przed przemysłowych. Tylko Scripps Institution of Oceanography zamieścił od 1958 r. stężenie CO2 od 310 ppm, czyli od ok. początku lat 50 XX w.
——

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *