Dlaczego dla prezentacji koncentracji dwutlenku węgla na wykresie, na osi Y nie zamieszczamy 0 ppm

Jeden z grupowiczów Antropogenicznych Zmian Klimatu i Środowiska Naturalnego zakwestionował wykres podany w renomowanej instytucji badawczej Scripps Institution of Oceanography w którym został sporządzony wykres w zakresie czasu cykli glacjalno-interglacjalnych do 800 tysięcy lat na podstawie wydobytego w 1996 r. na Antarktydzie Wschodniej, w miejscu Dome C, rdzenia lodowego, w międzynarodowym europejskim projekcie EPICA.
Otóż. Na wykresie, na osi X wiadomo, że jest przedział czasowy wspomnianych 800 tysięcy lat, czyli tyle ile wynosił rdzeń lodowy. Z kolei, na osi Y jest podana koncentracja dwutlenku węgla podana w plejstocenie ostatnich ok. 800 tys. lat oraz naszego holocenu trwającego zaledwie 11,7 tys. lat.

——
Rys. Wykres przedstawiający koncentrację dwutlenku węgla w ciągu ostatnich 800 tysięcy lat na podstawie rdzenia lodowatego w projekcie EPICA z 1996 r.
—–
W czym problem. Grupowicz pyta się czemu nie ma zaznaczonego 0 ppm na osi Y. Dlatego nie ma, bo nigdy nie było w całym plejstocenie, trwającym od 2,58 mln lat do 11,7 tys. lat, stężenia CO2 niższego od 150 ppm. Nie było nawet stężenia CO2 poniżej 150 ppm w całym eonie fanerozoiku trwającym od 542 mln lat do dziś. Ale mogło być ostatnio w okresie geologicznym kriogen pod koniec eonu proterozoik ok. 800 mln lat temu, gdy Ziemia była skuta lodem prawie pod równik. Mieliśmy wtedy do czynienia z tak zwaną Ziemią-Śnieżką opisaną też dokładniej w książce “Nauka o klimacie”.
—–
Rys.2. Wykres przedstawiący tzw. krzywą Keelinga, czyli wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, od 1958 r, czyli początku pomiarów instrumentalnych za pomocą spektroskopii masowej przeprowadzanych do dziś
——-
Tak więc, dlatego na wielu wykresach, nawet w skali geologicznego fanerozoiku, nie zamieszcza się 0 ppm, tylko umownie od 150 ppm wzwyż. W skali geologicznego fanerozoiku nawet do 8000 ppm.
Dlatego nonsensowne byłoby zamieszczanie 0 ppm na wykresie, skoro w naszej krótszej historii geologicznej od 800 tys. lat czy nawet w całym fanerozoiku trwającym od 542 mln lat do dziś, nigdy koncentracja CO2 nie była niższa od 150 ppm, a może nawet od 180 ppm.
Tak samo na wykresie Krzywej Keelinga nie zamieszcza się nawet stężenia 280 ppm, które było w czasach przed przemysłowych. Tylko Scripps Institution of Oceanography zamieścił od 1958 r. stężenie CO2 od 310 ppm, czyli od ok. początku lat 50 XX w.
——

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *