Atrybucja zmian klimatu

Często ludzie wpadają w pułapkę myślową taką, gdy jest mowa o suszach, upałach, pożarach czy nawalnych opadach, powodziach czy też huraganach, że to są tylko zmiany klimatu wywołane przez człowieka. Częściowo jest to prawda. Nie tylko negacjoniści klimatyczni, ale i naukowcy badający fizykę klimatu mówią, że ekstrema pogodowe również występują naturalnie. I tak jest. Nawet zupełnie o charakterze naturalnym zdarzały się one dawniej o dość dużej intensywności, ale występowały krótko i bardzo rzadko. Dziś też mają one miejsce, ale jednak coraz rzadziej mają one charakter tylko i wyłącznie naturalny. Dziś najczęściej występują takie ekstremalne zjawiska pogodowe, gdzie na naturalne czynniki nakładają się antropogeniczne w związku ze zmianami klimatu. Naukowcy oszacowują, w ilu procentach właśnie takie antropogeniczne zmiany klimatu wzmacniają pogodowe zdarzenia naturalne. 

Ten bardzo trudny dział klimatologii nazywany jest atrybucją zmian klimatu. Powinniśmy o tym wiedzieć i podkreślać, że na czynniki naturalne nakładają się czynniki antropogeniczne, które coraz częściej przynoszą z sobą ekstremalne zjawiska pogodowe.
—–
Rys. Przedstawiony diagram pokazuje zakres zaufania naukowców do badań mających na celu wykrycie wpływu globalnego ocieplenia na określone ekstremalne wydarzenie (oś pionowa) zależy od poziomu wiedzy naukowej na temat tego, jak globalne ocieplenie wpłynie na procesy atmosferyczne, które powodują tego typu zdarzenia. NOAA.
—–
Friederike Otto, niemiecka specjalistka atrybucji zmiany klimatu i współautorka projektu World Weather Attribution (WWA), 9 września 2019 roku, w renomowanym periodyku naukowym Royal Meterological Society, w swojej pracy „Attribution of extreme weather events: how does climate change affect weather?” [„Udział ekstremalnych zjawisk pogodowych: jak zmiana klimatu wpływa na pogodę?”] stwierdza następujący fakt:
W niektórych regionach istnieją długie, wysokiej jakości zapisy, a w wielu przypadkach możliwe jest utworzenie obszernego zapisu symulowanej pogody i ekstremalnych zjawisk pogodowych za pomocą najnowocześniejszych modeli klimatycznych i metod statystycznych. Dzięki temu naukowcy mogą oszacować, co jest możliwe dla pogody w świecie, w którym żyjemy, i oszacować prawdopodobieństwo zaobserwowanego ekstremalnego zdarzenia pogodowego. Czy było to wydarzenie 1 na 100 lat? Czy wydarzenie 1 na 10 lat? Po określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia w dzisiejszym klimacie, tj. wraz ze zmianami klimatu, możemy następnie zapytać, jakie byłoby prawdopodobieństwo tego zdarzenia w świecie bez zmian klimatu wywołanych przez człowieka. Chociaż nie mamy obserwacji świata, który mógłby istnieć bez zmiany klimatu, wiemy bardzo dobrze, ile zostało przez nas wyemitowane CO2 i innych gazów cieplarnianych. To umożliwia nam symulację możliwej pogody na świecie, która mogłaby obyć się bez wywołanych przez człowieka zmian klimatu, w taki sam sposób, w jaki symulujemy możliwe zdarzenia pogodowe dzisiaj.
Obecnie modele klimatyczne symulujące pogodę i ekstremalne zjawiska pogodowe są coraz dokładniejsze, co podkreśla autorka pracy. No i częstotliwość zdarzeń ekstremalnej pogody wzrasta z każdym ułamkiem stopnia Celsjusza. Dlatego też już raczej przeważnie gdy dochodzi do nich, to musimy liczyć się z tym, że na czynniki naturalne pogodowe nakładają się w coraz szerszym zakresie czynniki antropogeniczne zmian klimatu. Otto podkreśla, że częstość i intensywność takich ekstremalnych zdarzeń pogodowych zdecydowanie wzrasta i w coraz cieplejszym świecie te procesy zmian klimatu będą jeszcze silniejsze.
—–
Fot. Ekstremalna pogoda
—–
Badaczka atrybucji zmian klimatu dodaje:
Chociaż jesteśmy bardzo pewni, że ryzyko europejskiej fali upałów, takiej jak ta zaobserwowana w 2003 r., co najmniej podwoiło się z powodu zmian klimatu, nie możemy obecnie przypisywać zdarzeń na małą skalę, takich jak na przykład gwałtowne powodzie, burze gradowe lub tornada. Jednak dzięki lepszym modelom klimatycznym i rosnącej liczbie naukowców pracujących nad tym zagadnieniem i wzajemnie analizujących swoje prace, nasze metody są stale ulepszane.
Z kolei Panmao Zhai, Baiquan Zhou i Yang Chen w czasopiśmie naukowym Journal of Meteorological Research, napisanej przez nich pracy 23 października 2018 roku, zatytułowanej „A Review of Climate Change Attribution Studies” [„Przegląd badań wpływu zmiany klimatu”], badając w Chinach zmiany lub zdarzenia związane z temperaturą, takie jak atrybucja zmian średniej i ekstremalnej temperatury oraz indywidualnych zdarzeń związanych z falami upałów, zaobserwowali, że jednak istnieją wyraźne luki w atrybucji zmian klimatu, jeśli chodzi o ekstremalne opady, susze, tropikalne cyklony w powiązaniu z cyrkulacjami atmosferycznymi i oceanicznymi. Fakt dokładnej analizy atrybucji zmian klimatu w Azji Wschodniej utrudnia częstość i intensywność zmienności klimatycznych takich jak chociażby tam powszechne w okresie letnim monsuny wiejące w stronę lądu i w okresie zimowym w stronę oceanu. Autorzy pracy piszą:
W oparciu o nowe metody statystyczne oraz lepsze modele i obserwacje, najnowsze badania dodatkowo weryfikują wnioski dotyczące atrybucji zmian klimatu w IPCC AR5 [w V Raporcie Oceny IPCC] i wzbogacają dowody antropogenicznych wpływów na pogodę i zmienne klimatyczne oraz ekstrema. Niepewność globalnej zmiany temperatury, którą można przypisać wymuszeniom antropogenicznym, polega na znacznej niepewności oszacowania całkowitego wymuszania radiacyjnego powodowanego przez aerozole, natomiast niepewność atrybucji zmian opadów atmosferycznych wynika z ograniczeń obserwacji i symulacji modelowych, a także z wpływów dużej zmienności wewnętrznej.
Autorzy pracy tak samo stwierdzają jak Otto, że metody badawcze atrybucji zmian klimatu są coraz bardziej udoskonalane, więc diagnozowanie procesów analitycznych, w których na czynniki naturalnych zmienności klimatycznych nakładają się czynniki antropogenicznych zmian klimatu, jest już i będzie coraz skuteczniejsze.
Wniosek w tej dziedzinie nauki jest taki, że rośnie procentowo wpływ zmian klimatu wywołanych przez człowieka na poszczególne zjawiska meteorologiczne na Ziemi.
—–
Literatura:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *