Przyszłość zim jest pod znakiem zapytania

Gdy masy arktycznego i syberyjskiego powietrza przynoszą z sobą potężną falę ochłodzenia, sam biegun północny doświadcza równie potężnej fali ocieplenia. W 2018 r. z takim incydentem mamy do czynienia na przełomie lutego i marca.

Jak to możliwe, że w Warszawie jest cieplej niż na biegunie północnym? Przyczyną tego wszystkiego jest też polarny prąd strumieniowy (polarny jet stream). Silnie meandrujący prąd, który przynosi z sobą olbrzymie ilości ciepła z niższych szerokości geograficznych i jednocześnie wnoszący na nie olbrzymie ilości zimna.

Continue reading “Przyszłość zim jest pod znakiem zapytania”