Czy powiedzieć dzieciom prawdę o zagrożeniach klimatycznych i ekologicznych?

Powiedzieć czy nie? A jak powiedzieć, to kiedy. No właśnie. Boimy się powiedzieć by nie odebrać dzieciom dzieciństwa. Może jednak do końca wieku przedszkolnego nie mówić nic, ale wraz z rozpoczęciem wieku szkolnego powoli jednak trzeba zacząć mówić prawdę o zagrożeniach klimatycznych i ekologicznych.

Tylko jak mówić. Właśnie. Nie należy absolutnie rozsnuwać wizji katastroficznych, tylko najprostszym językiem mówić czym jest i jak działa system klimatyczny Ziemi i czym jest i jak działa biosfera Ziemi. Stopniowo należy przygotować dzieci do najważniejszych informacji dotyczących zagrożeń klimatycznych i ekologicznych. Najpierw muszą mieć szeroki zakres wiedzy jak to wszystko wyglądało w jeszcze względnie bezpiecznym świecie.

Oczywiście ważny jest też aspekt geologiczny aby przedstawić dzieciom fakt, że chociaż na Ziemi było więcej okresów względnie stabilnych to były też niestabilne w historii naszej planety, ale było ich znacznie mniej. I tu już w wieku szkolnym od najmłodszych lat dzieci powinny zapoznawać się z tym, że okresy niestabilne, to przede wszystkim katastrofy geologiczne, czyli wymierania gatunków roślin, zwierząt, grzybów na Ziemi. A od 542 mln lat do dziś mieliśmy ich pięć. I należy już dzieciom powiedzieć, że co najmniej od lat 70 XX wieku, od czasu zauważenia przez nas pierwszego kryzysu ekologicznego, mamy uruchomione szóste wielkie wymieranie, które nabiera coraz większego tempa. A z coraz wyższym wzrostem temperatury globalnej i coraz większą eksploatacją środowiska naturalnego, nabierze jeszcze większego tempa. Również należy powiedzieć dzieciom, że co najmniej od 170 lat mamy uruchomione globalne ocieplenie z powodu głównie spalania paliw kopalnych i wylesiania Ziemi.

Trzeba o tym mówić dzieciom od najmłodszych lat w szkole, ale nie strasząc je wizjami katastroficznymi tylko nakreślając przede wszystkim obraz działań abyśmy zmniejszyli do minimum oddziaływanie wymierania gatunków i globalnego ocieplenia. Musimy je do tego przygotowywać od kiedy zaczną pierwsze czytanie, pisanie, liczenie. To nasz obowiązek moralny dorosłych jako winowajców, którzy przyczyniliśmy się do tego, że zostawiamy swym pociechom świat naprawdę pełen niebezpieczeństw. Trzeba dzieciom mówić aby je zmotywować mocno do tego aby stali się w niedalekiej już przyszłości skutecznymi strategami adaptacji i mitygacji do zmian klimatu i zaburzeń biosfery.

Tak więc, to nasze pilne zadanie. Przygotować dzieci do przeciwstawienia się zagrożeniom klimatycznym i ekologicznym. Nie możemy ukrywać prawdy, która coraz wyraźniej występuje w życiu. Najmłodsze dzieci to może racjonalnie jeszcze nie odbierają, ale wyczuwają to już intuicyjnie. Tym bardziej, że masowe protesty klimatyczno-ekologiczne starszych dzieci i młodzieży są coraz głośniejsze i coraz bardziej widoczne. Najmłodsi też to widzą. I nie należy ukrywać prawdy. My dorośli powinniśmy je nie chronić przed złem, które zbliża się coraz bardziej do naszego świata, do naszego życia rodzinnego z domowymi pupilami zwierzęcymi, do życia dzikiej przyrody, która nas otacza wraz z wieloma różnorodnymi jeszcze gatunkami, ale powiedzieć im, że zło istnieje, w postaci globalnego ocieplenia i wymierania gatunków, ale podejmujemy działania jako dorośli by je przezwyciężyć. Jeśli nam się to jeszcze nie uda, to mając już pewne doświadczenia adaptacyjne i mitygacyjne powinniśmy je przekazać swoim dzieciom, aby one wiedziały już bardzo dużo jak jeszcze skuteczniej dekarbonizować świat, rozwijając wszystkie technologie zeroemisyjne i jak skuteczniej ratując gatunki, które jeszcze dziś może nie są jeszcze nawet zagrożone, ale w świecie ocieplonym do 1,5 stopnia Celsjusza być może wiele z nich znajdzie się w takim punkcie krytycznym.

Reasumując krótko, trzeba dzieciom mówić prawdę od najmłodszych lat, przynajmniej od czasu kiedy rozpoczną swoją edukację jak nauczyć się być w przyszłości dorosłymi, dojrzałymi i odpowiedzialnymi za losy świata i przyrody ludźmi dorosłymi oraz mieszkańcami naszej planety Ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *